لو لا گوگل، لهلک مهدی ذد کا

در شبکه های معاند خارج نشین، علیه سیاستهای منطقه ای دولت آمریکا کامنت میگذارم و در شبکه های گوگولی مجیزگوی داخلی، علیه مسؤلین می نویسم چون کل مطالب اخبار داخلی و خارجی را در این یک پست خلاصه می دانم. حالا نام گذاری کنید سال 1398 را بر وزن "پیدا کنید پرتقال فروش را".

حق ویرایش برای MahdiZK.IR محفوظ است.