خدایا؛

ای بخشنده بخشایشگر

از تو معذرت می خواهم بابت مردان بسیاری که اخته و خواجه کردم، مردان نامی که کمتر از دکتر و پرفسور و پرزیدنت و آیت الله العظمی و علامه خطاب نمیشدند.

به تو پناه می برم از شر کسانی که تا نشانشان ندهم متوجه عنوانم نمی شوند.